Číselné řady

Slouží pro automatické číslování daňových dokladů.

Volba Číselníky => Účetnictví => Číselné řady.

Bez vytvoření číselné řady nelze fakturovat.

Postup při vytvoření číselné řady:

* 1. Přepnout na záložku Karty.

* 2. Vytvořit prázdný záznam.

* 3. Do kolonky Řada se zadává číselná řada. Pole obsahuje celkem 5 kolonek na pojmenování řady. Je možné vkládat čísla i znaky, např. FV (faktury vydané), nabo 2000 (faktury z roku 2000).

* 4. Do kolonky číslo se zadá číslo následující faktury. V případě, že je začátek roku a nebyla vystavena žádná faktura, zadá se číslo 1. Pokud již bylo vystaveno několik faktur, zadá se číslo poslední vystavené faktury + 1.

* 5. Do kolonky Počet míst se uvede na kolik míst se bude číslo zobrazovat. Zobrazení je funkční pouze v případě, kdy použijeme volbu Uvádět nuly. Např. pokud do čísla uvedeme 43 a počet míst bude 4, pak výsledné zobrazení bude 0043. pokud však nebude zvolena možnost Uvádět nuly, výsledné číslo bude pouze 43.

Tyto další kolonky se nemusí vyplňovat.

* 6. Do kolonky název se může zapsat název číselné řady.

* 7. Do kolonky středisko se zapisuje středisko kde lze tuto číselnou řadu využít.

* 8. Poznámka pak složí pro zapsání jakéhokoliv textu.

Pokud je vytvořená alespoň jedna číselná řada, je třeba nastavit tuto řadu v [#55,nastavení programu] jako defaultní.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty