Číselník zboží a služeb

Slouží pro přidání nebo opravy v seznamu zboží.

Volba Číselníky => Účetnictví => Číselník zboží a služeb.

Zboží se využívá především při typování faktur a následně se pak zobrazuje v různých výsledných sestavách (např. fakturace dle zboží).

Ke zboží lze nastavit úkon a jeho cenu. V případě, že se tento úkon (zboží) vykáže na faktuře, automaticky se dopočítá cena dle nastavení z číselníku zboží.

V číselníku zboží je možné libovolně měnit a přidávat zboží. POZOR - po použití zboží ve faktuře již toto zboží v číselníku změnit nelze!

Pro správnou funkci musí být vyplněna alespoň pole Sortiment, Název, MJ, DPH (v případě plátců DPH - hodnoty 5 nebo 22). Pokud bude potřeba faktury zaúčtovat, musí se vyplnit i pole Předkontace nebo Účet DAL a Účet DPH, členění DPH.

V kolonce ZS se rozlišují typy zboží. U zboží, kde se jedná o dřevní hmotu se nezadáva nic. Kolonka musí zůstat prázdná. Ve faktuře se pak součtují jen ty řádky faktury, keteré obsahují zboží s prázdnou ZS. U nakládky, vykládky, prodeje zvěřiny, atd... se zapíše číslo druhu zboží (např. Nakládka = 1, Vykládka = 2, Prodej zvěřiny = 3). Toto členění lze využít při tisku faktury (volba Tisknout mezisoučty za ZS).

Seznam zboží by měl odpovídat seznamu sortimentů. Tato návaznost je nutná pro automatickou fakturaci z dokladu LA43.

Seznam zboží je po instalaci předvyplněný, je však nutné si ho upravit s ohledem na provoz.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty