Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000

Program Výroba 3000 je informační systém pro vedení lesní a hospodářské evidence.

Aby Vám vše fungovalo aneb [#64,první spuštění]

[#73,Seznam ovládacích kláves]

Vstupní doklady

* [#42,LA41 - výrobní a mzdový lístek]

* [#43,LA43 - dodací lístek]

* [#44,LA44 - výkupní lístek]

* [#45,LA45 - výrobně-hmotový lístek]

* [#46,LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad]

* [#41,L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví]

[#13,Chybovník]

Odbyt

* [#24,Vydané faktury]

* [#66,Přijaté faktury]

* [#3,Adresář firem]

* [#59,Odběratelsko-dodavatelské smlouvy]

* Kupní smlouvy

* [#11,Ceník pěstebních prací]

* [#10,Ceník dříví]

* [#12,Ceník těžebních prací]

* [#9,Cache-flow]

* [#8,Bilance plnění dodávek]

LHP

* [#28,Hospodářská kniha]

* [#48,Mapa]

* [#72,Seznam LHC]

* porosty mimo plán

[#103,Číselníky]

* [#57,Nastavení číselníku]

[#79,Tiskové výstupy]

* [#89,Výkazy skladů]

* VS Výpočet

* [#6,Bilance holin]

* [#80,Těžební/pěstební sestavy]

* [#58,Obecný tiskový modul]

* [#76,Správa katalogu sestav]

Nástroje

* [#69,Roční uzávěrka bilance holin]

* [#51,Měsíční uzávěrka skladu a lesní evidence]

* [#21,Výpočet mezd a účetnictví]

* [#62,Prohlížení výstupních souborů psc]

* [#20,Export a import dat]

* [#22,Export faktur]

* [#56,Nastavení vazeb dokladů na účetnictví]

* [#55,Nastavení programu]

* [#27,Generování počátečních stavů holin z LHP]

* [#71,Servisní akce]

1. [#77,Technická pomoc]

1. [#30,IterSoft na webu]

1. [#23,FTP Server IterSoft]

1. [#37,Kontakty]

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty