Ceník těžebních prací

Slouží pro vytvoření a úpravy ceníku dříví.

Spuštění: Odbyt => Ceník dříví

Ceník dříví je rozdělen na dvě části. Hlavičku a položky. Ve hlavičce se určuje období, kdy ceník platí. Smluvní územní jednotka a revír, kde ceník platí (tyto dvě kolonky se typují ve hlavičce dokladu LA). Kolonky h.1 až h. 15 určují třídy hmotnatosti. Dle těchto hmotnatostí se v položkách v odpovídajících polích (cena 1 až cena 15) zapisují ceny ke dřevinám. Tímto způsobem je zajištěna různá cena (za danou hmotnatost) pro jednu dřevinu.

V případě využívání ceníku dříví pro LČR je nutné v dokladu LA41 vyplňovat kolonku Množství pro LČR, ceníkový kód a kolonku Hmotnatost. Ve Množství pro LČR se uvádí množství ceníkového sortimentu pro LČR (v kolonce Množství pak množství sortimentu uživatele). Do skladových sestav vstupuje množství uživatele.

Součet Množství pro LČR a Množství uživatele by se mělo ve výsledném součtu za doklad rovnat.

Ceníkový kód lze nastavit v číselníku výkonů. V tomto případě se po vykázání výkonu Ceníkový kód přebere z číselníku výkonů. Lze ho dodatečně změnit.

Nastavením této tabulky dle ceníku LČR je možné sestavit v modulu Těžební/pěstební sestavy [#95,výslednou sestavu] cen pro LČR. Jedná se o tzv. nápočty.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty