Chybovník

Slouží pro nastavení polí pro typování

Spuštění: Výroba => Chybovník

Na levé straně obrazovky je na záložce Výkony seznam výkonů a na záložce Podvýkony seznam podvýkonů aktuálního výkonu.

Na pravé straně nahoře je seznam typů dokladů (LA41, LA43, LA44, LA45, LA46). Pomocí myši je třeba nastavit, ve kterém dokladu se bude měnit nastavení.

Dále je třeba zvolit záložku s příslušným nastavením (nejčastěji se mění nastavení na záložce pole).

Záložka Pole obsahuje seznam všech polí vybraného dokladu a možnosti nastavení polí. Pole lze nastavit globálně tak, že se buď bude v dokladu zobrazovat nebo se z dokladu zcela vypustí. Nebo lze vybrané pole nastavit lokálně, pouze k vybranému výkonu.

Možnosti lokálního nastavení pole:

* Prohlížení pole - pole se bude při vykázání daného výkonu přeskakovat a bude zobrazené šedivou barvou

* Vyplnit volitelně - zda se pole vyplní nebo nevyplní plně závisí na obsluze programu

* Vyplnit povinně - pole se musí povinně vyplnit. V případě, že se pole nevyplní lze v typování pokračovat, ale pole se zobrazí červenou barvou. Po zapsání hodnoty červená barva zmizí.

Lokální nastavení polí se projeví ihned a není potřeba ukončit a znovu spustit formulář.

Možnosti globálního nastavení pole:

* Zobrazení pole - pole se v dokladu zobrazí

* Nezobrazení pole - pole se v dokladu vůbec nezobrazí

Pro provedení nastavení je třeba všechny doklady ukončit a znovu spustit.

Pozor – globální nastavení není závislé na vykázaném výkonu!

Ostatní záložky:

* Druhy pohybů - ke každému výkonu lze zadat odpovídající druhy pohybů. Zde lze vytvořit souvztažnost mezi výkonem a druhem pohybu. Tato souvztažnost se využije při typování dokladů LA. Pokud při typování dokladu LA zobrazí pomocí klávesy F5 číselník výkonů, zobrazí se pouze ty výkony, které mají v chybovníku nastaven příslušný druh pohybu. Další využití této souvztažnosti se nabízí přidefinování těžebních/pěstebních sestav.

* Způsoby provedení - ke každému výkonu a druhu pohybu lze zadat způsob provedení

* Druh - ke každému výkonu a druhu pohybu lze zadat druh těžby, zalesnění…

* Pole LHP-s40 - zde lze hromadně nastavit lokání nastavení k výkonu pro všechny pole určující porost. Dále lze nastavit, které hodnoty se budou při zadání porostu nabízet z LHP

Seznam výkonů zde nelze upravovat ani mazat. To je možné pouze v číselníku výkonů.

Nastavení chybovníku je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Správné nastavení může výrazně ulehčit typování dokladů a omezit možnost chyb.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty