Druh těžby, zalesnění, ...

Slouží pro vytvoření nebo opravy druhů těžeb a zalesnění.

Spuštění: Číselníky => Druhy těžeb a zalesnění

Druhy těžeb a zalesnění se používají v nastavení převodu provedených skutečností do lesní evidence.

Druhy těžeb a zalesnění se rozlišují podle toho, na kterém dokladu se použijí a dále podle druhu pohybu, který byl na dokladu LA vykázán. Na každém typu dokladu LA mají Druhy těžeb a zalesnění o stejném čísle jiný význam. Proto je nutné do kolonky Typ dokl. vždy zaspat typ dokladu LA, na kterém se bude zadaný způsob provedení vykazovat. Dále je potřeba Druhy těžeb a zalesnění rozčlenit dle druhů pohybů.

V případě že dojde ke změnám v seznamu druhů těžeb a zalesnění oproti standardnímu nastavení, musí se tyto změny zadat i v nastavení převodu provedených skutečností do lesní evidence.

Pokud je Druhy těžeb a zalesnění obsažen v podvýkonech, není potřeba tuto kolonku v dokladech typovat. Pokud se však netypuje, musí se smazat nastavení druhů těžeb z nastavení převodu provedených skutečností do lesní evidence. V opačném případě je nutné toto nastavení provést.

Při zobrazení tohoto číselníku přímo z dokladu LA, se zobrazí jen ty Druhy těžeb a zalesnění, které odpovídají dokladu LA a aktuálnímu druhu pohybu. Např. pokud jsem právě na dokladu LA41 a zobrazím si pomocí klávesy F5 seznam Druhy těžeb a zalesnění, zobrazí se je ty způsoby provedení, které mají v kolonce typ dokladu zapsáno LA41 a pokud je zároveň na dokladu LA41 zapsán druh pohybu 1, zobrazí se pouze Druhy těžeb a zalesnění s druhem pohybu 1.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty