Druhy pohybů

Slouží pro vytvoření a opravy druhů pohybů.

Spuštění: Číselníky => Druhy pohybů

Druh pohybu v dokladech LA je jedna z nejdůležitějších kolonek v programu Výroba 3000. Pomocí druhu pohybu se počítá výkaz skladů, nedokončená výroba a převod provedených skutečností do lesní evidence. Bez správně nastavených druhů pohybů nemůže žádná z těchto činností fungovat správně.

Druhy pohybů se rozlišují podle toho na kterém dokladu se použijí. Na každém typu dokladu LA má druh pohybu o stejném čísle jiný význam. Proto je nutné do kolonky Typ dokl. vždy zaspat typ dokladu LA, na kterém se bude zadaný druh pohybu vykazovat.

V případě že dojde ke změnám ve druzích pohybu oproti standardnímu nastavení, musí se tyto změny zadat i v ostatních nastaveních. Např. pokud je přidán nový druh pohybu na pohyb dřevní hmoty z lokality P na VM (druh pohybu 11), musí se tento nový druh pohybu zadat ve výkazech skladů do nastavení. Pokud se do výkazu skladů nepřidá, nebude se tento druh pohybu ve výkaze skladů započítávat.

V případě, že uživatel chce místo druhu pohybu pro pohyb skladů používat výkon (nedoporučuje se), musí se druhy ohybů přepsat tak, aby se shodovaly s číselníkem výkonů. Číselník výkonů lze automaticky přepsat stiskem tlačítka v nástrojové liště. Po použití této hromadné funkce je původní nastavení nevratně ztraceno. Pokud toto tlačítko v liště není, není povoleno v nastavení programu.

Při zobrazení tohoto číselníku přímo z dokladu LA, se zobrazí jen ty druhy pohybů, které odpovídají dokladu LA. Např. pokud jsem právě na dokladu LA41 a zobrazím si pomocí klávesy F5 seznam druhů pohybů, zobrazí se je ty druhy pohybů, které mají v kolonce typ dokladu zapsáno LA41.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty