Export a import dat

Slouží především pro případy, kdy se data typují na střediscích, a takto natypovaná data je třeba sehrát.

Spuštění: Nástroje => Export a import dat LA

Formulář obsahuje záložky:

* Import: Import dat ve formátu Ha-Soft, DoGa, VyrFox, Apos

* Export: Export dat ve formátu Apos

Před načtením dat je třeba na liště

images/NASTAVIMPDAT.BMP

nastavit typ importovaných dat, typ dokladu a masku importovaného souboru.

Postup pro načtení dat:

* Načtení: Tlačítkem se zobrazí standardní dialog pro výběr souboru. Pomocí tohoto dialogu je třeba vybrat soubor pro import. Vybraný soubor se načte do tabulky.

* Kontrola: Tlačítkem se provede kontrola na sloupce, které by měly obsahovat hodnoty z číselníků (výkony, druhy pohybů, dřeviny, atd.)

* Převod: Zkontrolovaná data převede do dokladů

Funkci Nahrazení lze použít v případě, kdy je potřeba v daném sloupci nahradit hodnotu jinou hodnotou.

Pokud není k dispozici LHP v digitální podobě, je možné automaticky do tabulky Porosty mimo plán přihrát porosty, které se v načtených datech vyskytují.

Před exportem dat je třeba na liště

images/NASTAVEXPDAT.BMP

nastavit rok a měsíc (typ exportovaných dat je pouze tabulka ve formátu Apos-DBF). Exportovat se budou pouze doklady vyhovující zadanému období.

Postup pro export dat: Je třeba vybrat, které doklady se budou exportovat a zadat masku výstupního souboru. Je možné si přednastavit i cílový adresář, kam se bude výsledný soubor ukládat.

Po stisknutí tlačítka se provede export a zobrazí se dialog pro uložení souboru. Jako název souboru se nabídne název odpovídající zadané masce.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty