Export do mezd a účetnictví

Slouží pro převod natypovaných dat do mzdových a účetních programů.

Spuštění: Nástroje => Výpočet mezd a účetnictví => Záložka Účetnictví

Formulář obsahuje záložky:

* Mzdy

* Účetnictví

Postup pro výpočet mezd i účetnictví:

Základním předpokladem pro správný výpočet je nadefinování [#99,Zúčtovacích skupin] a [#83,Vazeb dokladů].

Výpočet se provede podle toho, která záložka je aktuální.

Na základní nástrojové liště nastavíme:

images/NASTAVEMZDY.BMP

Název programu pro export dat:

* Lze vybrat pouze z programů v nabídce: Rok a měsíc

Masku názvu pro výstupní soubor

* MM - vloží měsíc

* R - vloží rok na jedno místo (9)

* RR - vloží rok na dvě místa (99)

* RRRR - vloží rok na čtyři místa (1999)

Program si pamatuje poslední nastavení. Následující výpočet již stačí nastavit pouze měsíc.

Nastavení pro výpočet mezd a účetnictví se liší pouze v nastavení této lišty.

Lišta pro výpočet mezd

* Na této liště lze vybrat, která data budou do výpočtu vstupovat.

images/RBMZDY.BMP

Zaměstnanci

* V kolonce Typ pracovníka je v dokladu LA41 a LA46 uvedeno "A". Tento výpočet lze exportovat do mezd.

Externí pracovníci

* V kolonce Typ pracovníka je v dokladu LA41 a LA46 uvedeno "N". Tento výpočet nelze exportovat do mezd.

Zaměstnanci i externí pracovníci

* Tento výpočet lze použít na stanovení celkových nákladů na výkony

Pokud se zvolí i volba Od začátku roku, bude výpočet proveden od měsíce 1 až po měsíc nastavený. Výpočet je vhodný pro celkové roční náklady na výkony.

Lišta pro výpočet účetnictví

images/RMUCTO.BMP

Do účetnictví lze přenést data z lístků LA nebo faktury.

Pokud je vše správně nastaveno, můžeme pomocí tlačítka

images/BTNVYPOCETUCTA.BMP provést výpočet mezd. Ve spodní části obrazovky proběhne modrý ukazatel výpočtu. Po ukončení výpočtu lze vypočítaná data

images/BTNEXPUCTO.BMP exportovat do dalších programů.

Stisknutím tlačítka images/BTNPRINT.BMP se zobrazí nabídka sestav. Kliknutím na vybrané sestavě se provede zobrazení sestavy na obrazovku. Z tohoto zobrazení lze sestavu vytisknout na zvolenou tiskárnu.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty