Adresář firem

Slouží pro vytvoření a opravy seznamu firem a externích pracovníků.

Spuštění: Číselníky => Adresář firem

Adresář firem se využívá především při typování dokladů LA a ve fakturaci. K dodavatelům je možné zadávat kupní smlouvy a u externích pracovníků [#29,smlouvy hospodářské] (pracovní). K jednotlivým odběratelům se zde automaticky sledují ceny za sortiment.

Zkratka adresy musí být vyplněna vždy. používá se pro typování. Ve zkratce adresy může být použita písmenná zkratka (PILA), nebo číselný kód (30014). POZOR - do zkratky se nesmí zapisovat české znaky! (NE - ONDŘÁK). Doporučuje se psát zkratku velkými písmeny.

Je důležité vyplnit v adresáři firem co nejvíce údajů. Číslo adresy je konverzní číslo pro ostatní programy do nichž se později exportují data (např. faktury). Číslo adresy musí být vyplněno.

Typ adresy je rozlišení, zda se jedná o dodavatele, odběratele nebo externího pracovníka. Do typu adresy lze zadat až sedm znaků.

Do kolonky splatnost se zadává délka splatnosti faktury ve dnech. Splatnost se nadále použije ve fakturaci jako defaultní splatnost při fakturování odběrateli.

Na záložce Ceník - bez smlouvy je seznam cen vedený ke každému odběrateli zvlášť. Tyto ceny se netypují přímo zde, ale prostřednictvím dokladu LA43. V případě, že se zapíše doklad Odvoz k odběrateli a zapíše se i cena za sortiment, vytvoří se v ceníku k odběrateli další záznam o ceně za sortiment.

Adresář firem je po instalaci programu zcela prázdný. Každý uživatel si tento číselník nastavuje průběžně dle vlastního uvážení.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty