Číselník organizačních úrovní

Slouží pro nastavení jednotlivých organizačních úrovní, pro nastavení vlastností porostů při typování a pro zadání cest k datům LHP.

Spuštění: Číselníky => Organizační úrovně

Číselník je rozčleněn do pěti záložek. Na záložce Přehled je seznam všech zadaných org. úrovní a nelze zde přidávat, mazat ani upravovat žádné údaje.

Na záložce podnik je seznam všech podniků nebo LHC, které vedete. V sekci Nastavení cest k LHP je třeba zadat cesty k datům LHP. Nastavit zda se při typování požívá dvoustupňové rozdělení lesa (Oddělení, porost, Skupina) nebo třístupňové rozdělení lesa (Oddělení, Dílec, Porost, Skupina, Etáž), popřípadě zda pole dílec z LHP je pomlka (Dílec se většinou shoduje z porostem). Po vyplnění org. úrovní je třeba vždy zkontrolovat, že každý podnik má alespoň jeden závod, středisko i úsek.

Postup při vytvoření záznamu o podniku

* na záložce Podnik umístíme kurzor do sloupce Č. p.

* vytvoříme nový záznam

* zapíšeme číslo podniku

* kurzor přemístíme do sloupce Podnik

* zapíšeme název podniku

* pomocí myši zvolíme záložku Závod

* vytvoříme nový záznam

* zapíšeme číslo závodu

* kurzor přemístíme do sloupce Závod

* zapíšeme název závodu

* pomocí myši zvolíme záložku LS/stř

* vytvoříme nový záznam

* zapíšeme číslo střediska

* kurzor přemístíme do sloupce LS/stř

* zapíšeme název střediska

* pomocí myši zvolíme záložku Úsek

* vytvoříme nový záznam

* zapíšeme číslo úseku

* kurzor přemístíme do sloupce Úsek

* zapíšeme název úseku

* kurzor opět přemístíme na záložku Podnik

Dále je třeba nastavit cesty k datům LHP

* stiskneme tlačítko Procházet

* Zobrazí se seznam LHC, ze kterého se provede výběr.

Pokud chcete při typování zobrazovat v dokladech LA41 a LA45 porost pouze dvoustupňově nebo jako dílec je v datech LHP pomlčka, zaškrtněte v seznamu LHC odpovídající políčko. Toto nastavení lze později kdykoli změnit.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty