Jak vytvořit fakturu z LA43

Je třeba mít zobrazený doklad LA43.

Stiskem tlačítka F (nebo Z - zjednodušený daňový doklad) se vytvoří z aktuálního dodacího/výkupního listu faktura.

Objeví se dotaz zda chceme vytvořit novou fakturu. pokud odpovíme ANO, vytvoří se nová faktura, pokud odpovíme NE, vytvoří se v aktuální faktuře nové záznamy z tohoto dodací listu. Potom se objeví dotaz zda chceme vytvořit fakturu ze všech dodacích listů pro daného odběratele za jeden měsíc. Pokud odpovíme ANO, vytvoří se jedna faktura ze všech dodacích listů za odběratele. pokud odpovíme NE, vytváří se faktura pouze z jednoho dodacího listu. Do všech právě fakturovaných dokladů LA43 zapíše do hlavičky dokladu do políčka Č. faktury zapíše číslo vygenerované faktury.

Pro zdárné generování faktury je třeba, aby byly vytvořené [#102,číselné řady] a v nastavení programu byly zvolené defaultní číselné řady pro automatickou tvorbu faktury a zjednodušeného daň. dokladu.  V číselníku zboží musí existovat takové číslo zboží, jako je číslo sortimentu v LA43 (LA44).

Faktury se tvoří pouze z dokladů, které ještě nebyly fakturovány. Pokud se stane, že je faktura špatně zapsaná a ze seznamu faktur se zruší, smaže se i odpovídající číslo faktury z dokladu LA43. Potom lze tento doklad opět fakturovat.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty