LA41 - Výrobně mzdový lístek

Slouží pro typování výroby a mzdy.

Spuštění: Výroba => LA41 - Výrobně-mzdový lístek => Doklady

Jednotlivé položky lístku lze nastavit dle požadavků a zvyků uživatele v [#13,chybovníku]. V hlavičce dokladu jsou vždy zobrazeny sloupce UH a US. Červená barva sloupce UH indikuje provedenou [#69,roční uzávěrku] bilance holin. Ve sloupci US, provedení [#51,měsíční skladové] a bilanční uzávěrky.

Jednotlivé položky lístku jsou kontrolovány na správnost dle hodnot zadaných v číselníku. Lesnické rozdělení je kontrolováno na seznam porostů uvedených v LHP. Údaje přebírané z LHP lze nastavit v [#13,chybovníku].

Při zapsání výkonu a podvýkonu do lístku se přebere do textových a doplňkových údajú text z číselníku výkonů (text, který je u podvýkonu) a není jej tedy nutné zadávat ručně. Dále je možné v nastavení programu povolit přebírání sazeb a náhrad z číselníku výkonů.

Při zobrazení číselníku výkonů přímo z dokladu pomocí klávesy F5 se zobrazí jen ty výkony, které mají v chybovníku přiřazený druh pohybu. Tedy např. pokud mám vykázaný druh pohybu 1 (těžba do zásob) a zobrazím číselník výkonů, nabídne pouze výkon 111 (těžba). Toto nastavení se provádí v chybovníku.

Kolonky ceníkový kód, množství pro LČR a průměrná hmotnost se vyplňují pouze v případě práce pro LČR. Na základě těchto kolonek se sestavují tzv. nápočty (těžební/pěstební sestavy). V případě práce pro LČR je nutné do hlavičky dokladu zadat revír a smluvní územní jednotku.

Kolonka původní sortiment slouží pro zadání mezisortimentního přesunu.

Dny stravného se použijí pouze pro export dat do FLUXPAMu.

Kolonky náhrada a prémie umožňují jedním řádkem natypovat tři typy mezd. Do náhrady a prémie se zapisují sazby. Kód náhrady a prémie, na který se částka vykáže je nastaven v nastavení programu. Výpočet náhrady a prémie probíhá tak, že se spočítá typem výpočtu, který má vykázaný druh odměny. To znamená, že pokud se vykáže druh odměny např. 111 (časová mzda), tak mzda se spočítá jako hodiny x sazba, náhrada se spočítá jako hodiny x náhrada a prémie se spočítají jako hodiny x prémie.

Všechny důležité funkce programu lze ovládat z klávesnice.

Pro pohyb mezi záznamy pomocí myši slouží [#14,databázový navigátor].

Zobrazení mapy.

Mapa se zobrazí po stisknutí tlačítka s ikonou mapky. Při prvním přístupu do mapy se data nahrají do paměti a po zobrazení se mapový výřez vycentruje tak, aby byl porost na kterém je umístěn kurzor umístěn ve středu mapy. Při dalším vyhledávání v mapě se automaticky posunuje mapový výřez dle aktuálního porostu. Více informací o práci s mapou naleznete v nápovědě k prohlížeči MiniOrbis.

Vyhledávání a filtrování záznamů

Pro usnadnění orientace v databázi je umožněno vyhledávání a filtrování záznamů pomocí nástroje [#84,Velký filtr]. Pokud je filtr použit, objeví se tato informace ve stavovém řádku.

Význam barev v políčkách

Některé položky lístku mohou být zobrazeny barevně. Kde červená barva znamená, že pole, které má být povinně vyplněno, vyplněno není. Šedá barva znamená, že položka se netypuje. A neobarvená položka znamená, že rozhodnutí o vyplnění je ponecháno na uživateli. Toto nastavení lze ovlivnit v [#13,chybovníku].

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty