LA44 - výkupní lístek

Slouží pro typování a prohlížení odvozních lístků a následnou tvorbu přijatých faktur.

Spuštění: Výroba => LA44 - výkupní lístek => Doklady

Pro automatické vytvoření faktury je třeba zadat ve hlavičce dokladu dodavatele a v záznamech dokladu ceny za sortiment.

Všechny důležité funkce programu lze ovládat z klávesnice.

Pro pohyb mezi záznamy pomocí myši slouží databázový navigátor.

Při zadávání cen program vytváří ceník za sortimenty a to pro každého dodavatele zvlášť. Následně pak cenu u stejného dodavatele a sortimentu nabídne. Cenu z ceníku je možné přepsat a v ceníku se vytvoří nový záznam s touto cenou a aktuálním datem platnosti. Možnost nabízet ceny z ceníku lze zakázat v nastavení programu.

V součinnosti s dokladem LA44 je možné využít modul kupní smlouvy. Ten slouží pro sledování plnění dodávek a nákupů sortimentů.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat typování lokality.

Z dokladu LA44 lze jednoduše vytvářet [#66,přijaté faktury].

Vyhledávání a filtrování záznamů

Pro usnadnění orientace v databázi je umožněno vyhledávání a filtrování záznamů pomocí nástroje [#84,Velký filtr]. Pokud je filtr použit, objeví se tato informace ve stavovém řádku.

Význam barev v políčkách

Některé položky lístku mohou být zobrazeny barevně. Kde červená barva znamená, že pole, které má být povinně vyplněno, vyplněno není. Šedá barva znamená, že položka se netypuje. A neobarvená položka znamená, že rozhodnutí o vyplnění je ponecháno na uživateli. Toto nastavení lze ovlivnit v [#13,chybovníku].

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty