LA45 - výrobní hmotový lístek

Slouží pro typování výroby, mezisortimentních a meziúsekových přesunů.

Spuštění: Výroba => LA45 - výrobní-hmotový lístek => Doklady

Jednotlivé položky lístku lze nastavit dle požadavků a zvyků uživatele v [#13,chybovníku]. V hlavičce dokladu jsou vždy zobrazeny sloupce UH a US. Červená barva sloupce UH indikuje provedenou [#69,roční uzávěrku bilance holin]. Ve sloupci US, provedení [#51,měsíční skladové a bilanční uzávěrky].

Jednotlivé položky lístku jsou kontrolovány na správnost dle hodnot zadaných v číselníku. Lesnické rozdělení je kontrolováno na seznam porostů uvedených v LHP. Údaje přebírané z plánu lze nastavit v [#13,chybovníku].

Při zapsání výkonu a podvýkonu do lístku se přebere do textových a doplňkových údajů text z číselníku výkonů (text, který je u podvýkonu) a není jej tedy nutné zadávat ručně.

Kolonky ceníkový kód a průměrná hmotnatost se vyplňují pouze v případě práce pro LČR. Na základě těchto kolonek se sestavují tzv. nápočty (těžební/pěstební sestavy). V případě práce pro LČR je nutné do hlavičky dokladu zadat revír a smluvní územní jednotku.

Kolonka původní sortiment slouží pro zadání mezisortimentního přesunu.

Všechny důležité funkce programu lze ovládat z klávesnice.

Pro pohyb mezi záznamy pomocí myši slouží databázový navigátor.

Zobrazení mapy.

Mapa se zobrazí po stisknutí tlačítka s ikonou mapky. Při prvním přístupu do mapy se data nahrají do paměti a po zobrazení se mapový výřez vycentruje tak, aby byl porost na kterém je umístěn kurzor umístěn ve středu mapy. Při dalším vyhledávání v mapě se automaticky posunuje mapový výřez dle aktuálního porostu. Více informací o práci s mapou naleznete v nápovědě k prohlížeči MiniOrbis.

Vyhledávání a filtrování záznamů

Pro usnadnění orientace v databázi je umožněno vyhledávání a filtrování záznamů pomocí nástroje [#84,Velký filtr]. Pokud je filtr použit, objeví se tato informace ve stavovém řádku.

Význam barev v políčkách Některé položky lístku mohou být zobrazeny barevně. Kde červená barva znamená, že pole, které má být povinně vyplněno, vyplněno není. Šedá barva znamená, že položka se netypuje. A neobarvená položka znamená, že rozhodnutí o vyplnění je ponecháno na uživateli. Toto nastavení lze ovlivnit v [#13,chybovníku].

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty