Nastavení číselníků

V případě, že je k dispozici digitálně zpracovaný LHP popř. několik různých LHP nebo osnov nastavuje se umístění těchto dat na disku počítače v [#72,seznamu LHC].

Po tomto nastavení je možné začít nastavovat jednotlivé číselníky.

* Organizační úrovně

* [#91,Výkony]

* [17,Druhy pohybů]

* [98,Způsoby provedení]

* [#63,Prostředky]

* [#105,Účel akce]

* [#15,Druh těžby, zalesnění, ...]

* [#47,Lokality]

* [#18,Dřeviny]

* [#93,Výrobky]

* [#16,Druhy odměn]

* [#39,Kubírovací tabulky]

* [#74,Sklady]

* Sazby za stravné

Účetnictví

* [#103,Číselník zboží a služeb]

* [#106,Účtová osnova]

* [#40,Kódy DPH]

* [#99,Zúčtovací skupiny]

* [#65,Předkontace]

* [#5,Bankovní účty a pokladny]

* [#78,Texty k fakturaci]

* [#101,Činnosti]

* [#96,Zakázky]

* [#102,Číselné řady]

* [#10,Cena zboží na lokalitě]

* [#75,Sortiment]

* [#82,Třídy]

* [#36,Kategorie]

* [#50,Měrné jednotky]

* [#3,Adresář firem] * [#4,Adresář zaměstnanců]

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty