První spuštění

Program se dodává se základním nastavením. Avšak ve většině případů dochází ke změně tohoto nastavení tak, aby vyhovovalo současnému provozu uživatele. Vzhledem k tomu, že program má rozsáhlé možnosti, je nutné toto nastavení provést velmi pečlivě.

V případě, že se některé výpočty nepoužívají, je možné toto nastavení neprovést. V tomto případě je doporučena konzultace s programátory.

Aby vše zdárně fungovalo, je zapotřebí udělat základní nastavení v tomto pořadí.

Seznam základních nastavení.

* 1. [#57,Nastavení číselníků]

* 2. [#7,Nastavení výpočtu bilance holin]

* 3. [#90,Nastavení výpočtu skladů]

* 4. [#56,Nastavení uzávěrky lesní evidence]

* 5. Nastavení výpočtu mezd

* 6. Nastavení výpočtu nedokončené výroby

* 7. [#81,Nastavení těžebních a pěstebních sestav]

* 8. [#13,Nastavení chybovníku]

* 9. [#54,Nastavení počátečních stavů skladu]

* 10. [#53,Nastavení počátečních stavů bilance holin]

Jednotlivé kroky nastavení na sebe chronologicky navazují, takže například nelze nastavit uzávěrku lesní evidence bez nastavení číselníků.

V případě, že se změní číselník výkonů, je nutné zohlednit tyto změny v ostatních nastaveních, kde se s výkony počítá (např. bilance holin).

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty