Roční uzávěrky bilance holin

Slouží pro uzavření ročních dat

Roční uzávěrka provede výpočet, kdy jako počáteční stavy bilance holin vezme uzávěrku z minulého roku a za tento rok vezme všechny natypované doklady.

Po provedení uzávěrky se doklady za uzavřený rok označí ve hlavičce dokladu polem UH, které bude červené a uzamknou se proti opravám. Pokud dojde k tomu, že je třeba opravit doklad, který již prošel uzávěrkou, lze uzávěrku stornovat, až do příslušného roku, doklad opravit a uzávěrku opět vytvořit. V případě, že se tato oprava týká mezd, je třeba provést znovu export do mezd resp. účetnictví.

Formulář Roční uzávěrky bilance holin obsahuje dvě záložky:

* Uzávěrky

* Nastavení

Postup při výpočtu uzávěrky:

* Stiskneme tlačítko + na navigátoru a vytvoří se nový záznam ve hlavičce uzávěrky. Pokud ještě nebyla provedena žádná uzávěrka pak do sloupce Rok program zapíše stávající rok a do sloupce měsíc program zapíše stávající měsíc. V případě, že již byla alespoň jedna uzávěrka provedena, bude ve sloupci Rok zapsána hodnota o jeden rok vyšší než v poslední uzávěrce a stejně i měsíc bude o jeden měsíc vyšší než v poslední uzávěrce.

* Pokud nabídnuté údaje nevyhovují, je možné je přepsat. * Stiskneme tlačítko Uzávěrka: Objeví se dotaz zda "Skutečně chcete provést měsíční uzávěrku za " např. 1999 / 1 stiskněte tlačítko YES a počkejte na provedení výpočtu.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty