Seznam LHC

V případě, že je k dispozici více různých LHP, (Osnovy, odborná správa) musí se nastavit umístění těchto dat na disku počítače.

Volbou LHP => Seznam LHC se zobrazí seznam LHC.

Na záložce Seznam je seznam všech LHC, které jsou v dané chvíli v programu nastavené.

Přidání dalšího se provede stiskem klávesy INSERT. Objeví se prázdný záznam.

Je nutné vyplnit kolonky číslo, název, cesta - data TAX ZDROJ a cesta - data TAX PHS. Kolonky cesta - ... jsou cesty k adresářům ve formě např "C:\LHPData\Tax\Zdroj".

Kolonka cesta - mapa DET.BLK je cesta ke grafickým datům obsahujícím mapu lesa. pokud digitální mapa není k dispozici nemusí se tato cesta nastavovat.

Na záložce Karta je zobrazeno vždy jen jedno aktuální LHC. Obsahuje navíc kolonky Dvoustupňové rozdělení lesa a Dílec je pomlka. V případě, že LHP byl vytvořen před rokem 1998 nebo po roce 1998 a neobsahuje žádné etáže je třeba zaškrtnout volbu Dvoustupňové rozdělení lesa. Pokud v LHP v kolonce Dílec je všude obsažena pomlka je třeba zvolit volbu Dílec je pomlka.

Výběr adresářů (cest k datům LHP) lze na této záložce provést výběrem z nabídky adresářů. Ta se vyvolá stisknutím tlačítka Procházet.... V případě více než jednoho LHC se nedoporučuje po zavedení LHC do seznamu měnit kolonku číslo. Název LHC nebo cesty k datům LHC lze měnit kdykoliv.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty