Sortiment

Slouží pro přidání nebo opravy v seznamu sortimentů.

Sortimenty se využívají především při typování dokladů LA a následně se pak zobrazují v různých výsledných sestavách, které lze dle sortimentů členit (např. výkazy skladů, těžba dle sortimentů, atd...).

K sortimentu lze nastavit seznam dřevin, které lze k tomuto sortimentu vykázat.

V číselníku sortimentů je možné libovolně měnit a přidávat sortimenty. POZOR - po použití sortimentu v dokladu LA již tento sortiment v číselníku změnit nelze!

Důležité je správně vyplnit kolonku koeficient. Tato kolonka má přímí vliv na výpočet skladů. Koeficientem se pronásobuje veškeré vykázané množství a slouží především pro přepočet prostorových metrů na metry krychlové (sklady se vedou v m3).

To znamená, že v případě prm bude v koeficientu zadán přepočtový koeficient pro daný sortiment a v případě m3 bude v koeficientu zadána 1.

Toto pole musí být vždy vyplněno.

Měrnou jednotku je třeba vyplnit tak, jak se bude zadávat do dokladu LA.

V kolonce pracnost je koeficient pracnosti výroby sortimentu. Tento koeficient se využívá v modulu Manipulační sklad a Pila.

Seznam sortimentů by měl navazovat na číselník zboží. Tato návaznost je nutná pro automatickou fakturaci.

Seznam sortimentů je po instalaci předvyplněný, je však možné si ho upravit dle vlastního uvážení a s ohledem na provoz.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty