Těžební/pěstební činnost - nastavení

Slouží pro nastavení výpočtů a zařazování nových těžebních a pěstebních… sestav

Spuštění: Tiskové výstupy => Těžební/pěstební činnost => Záložka Nastavení

Zde je možné jednotlivé výpočty upravit dle aktuálních požadavků uživatele, vytvářet výpočty nové nebo staré výpočty odstranit.

K výpočtům lze zařazovat různé sestavy a dále je upravovat.

Každý výpočet by měl obsahovat nastavení výpočtu a alespoň jednu sestavu (výpočet může obsahovat několik sestav).

Vytvoření nového výpočtu:

* Kurzor přesuneme do sloupce Název výpočtu

* Vytvoříme nový prázdný záznam

* Zapíšeme název výpočtu

* Uložte záznam.

* Přemístěte kurzor do spodní tabulky do sloupce Typ dokl.

Nastavení výpočtu:

* Zde lze nastavit jakým způsobem se budou promítat natypované doklady na výslednou sestavu

* Nastavení probíhá tak, že:

* Vytvoříme nový záznam

* Zapíšeme Typ dokl.

* Zapíšeme druh pohybu, výkon, podvýkon.

Toto opakujeme, až postihneme všechny typy dokladů a odpovídající druhy pohybů, výkony a podvýkony, které se mají do sestavy promítat.

Zařazení nové sestavy

Každý výpočet může obsahovat několik sestav.

Umístíme kurzor do tabulky vlevo nahoře do sloupce Název výpočtu.

Pomocí kurzorových kláves se nastavíme na výpočet, ke kterému chceme přidat (nebo upravit) tiskovou sestavu.

Stisknutím tlačítka Katalog

images/btnKatalog.bmp se zobrazí katalog sestav, pomocí kterého lze do nabídky zařadit novou sestavu.

Úprava sestavy

Zvolíme záložku Nastavení

Vybereme výpočet

Vybereme sestavu, kterou chceme upravit

Stikneme tlačítko Úprava

images/sbEditSes.bmp.

Zobrazí se editor sestav, v němž lze sestavu upravovat a provedené úpravy uložit

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty