Vazby dokladů na účetnictví

Slouží pro nadefinování vztahů mezi výkony, účty a zúčtovacími skupinami.

Volba Nástroje => Vazby dokladů na účetnictví.

Nastavení těchto vazeb je podmínkou pro správný výpočet mezd a účetnictví.

Popis nastavení vazeb pro výpočet účetnictví

LA, dr. poh., lokal., zp. prov., výkon jsou pole určující, které záznamy se nasoučtují na zadanou zúčtovací skupinu. Ke každé zúčtovací skupině je třeba nastavit příslušný účet Má dáti nebo Dal. Tyto účty musí existovat v účtové osnově. Do účetnictví se vykáže takový výkon, jaký je nastaven v poli úč. výkon a na středisko dle pole středisko. Pokud se středisko nezadá, zapíše se středisko vykázané na dokladu LA. Pokud se do kolonky středisko zadá hodnota -1, nezapíše se středisko žádné (Kolonka zůstane prázdná). Polem druh lok. se zadává cena zboží na lokalitě. Pokud je třeba, aby výsledná hodnota byla záporná, pak se do pole znam. zapíše - (minus). Pole pohyb s. rozlišuje, o kterou lokalitu (P, VM, OM, ES) se jedná.

Důležité je nastavit pole skup. ZS. Řádky se stejnou zúčtovací skupinou se budou dále součtovat na tuto zúčtovací skupinu. Tato součtovací skupina zúčtování je většinou zadána na začátku této tabulky a vyznačuje se tím, že nemá zadané pole LA.

Vždy je třeba vyplnit pole pohyb s. a u řádků s polem LA je třeba vyplnit druh lok. a skup. ZS.

Popis nastavení vazeb pro výpočet mezd Zde se zapíše zúčtovací skupina a všechny druhy mezd, které se na tuto ZS budou součtovat. ZS i druh mzdy musí odpovídat hodnotám z číselníků.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty