Velký filtr

Slouží pro zadání složitého filtru v dokladech LA

Spuštění: Doklad LA => Pravé tlačítko myši na tabulce => Volba Nastavení filtru

Do sloupce Pole dokladu je možné zadat pouze nabízené hodnoty. Jedná se vždy o seznam polí dokladu LA, ve kterém se právě nacházíte.

Ve sloupci Operátor se volí možnosti filtru. Volba IN znamená, že se vyberou všechny vypsané hodnoty (např. Výkon IN 111,112,113).

Do sloupce Hodnota se zadá hledaná hodnota pole, např. rok, měsíc nebo výkon. Vždy taková hodnota, která má význam u vybraného pole dokladu.

V poli Hodnota je také možno zvolit některou z nabízených možností (viz. obrázek). Pokud s zvolí např. hodnota rok, znamená to, že do tété hodnoty se dosadí aktuální rok z dokladu LA. Tyto dosazovací hodnoty lze využít pro tvorbu dotazu např. běžný měsíc, běžný rok, atd...

Vytvořený filtr, který si chceme uchovat, je možné uložit. Po uložení se objeví na záložce Uložené dotazy a na dokladu LA je lze vyvolat kliknutím pravého tlačítka myši na záložce Výběr a volbou Uložené dotazy.

Systém si pamatuje posledních 15 dotazů. Ty je možné vyvolat i při tvorbě dotazu nového.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty