Vyhledávání v dokladech LA43

Slouží pro vyhledávání a filtrování dokladů LA43 a dohledávání chybně vložených údajů

Spuštění: Výroba => LA43 => Vyhledávání v dokladech

Formulář se skládá ze dvou záložek

Doklady/výkony

Dotaz

* Na záložce Doklady/výkony jsou zobrazeny všechny doklady LA43. Současně je v řádku zobrazena i hlavička dokladu.

Pomocí nástroje [#49,Mouse filter] je možné vyfiltrovat jen požadovaná data a v kontrolních součtech je zobrazen součet za vybrané záznamy.

Např.: Vyber všechny záznamy z roku 1998 a výkon 122. Po provedení dotazu je v kontrolních součtech vidět celkové množství za všechny vybrané záznamy.

Záložka Dotaz obsahuje tři další záložky

Všechny pole

* Seznam všech polí obsažených na záložce Doklady/výkony. Slouží pro zadání nebo vymazání podmínky na pole.

Filtrovaná pole

* Seznam všech polí, které obsahují nějakou podmínku. Slouží pro zadání nebo vymazání podmínky na pole.

SQL dotaz

* Vygenerovaný SQL dotaz. Především pro informaci programátora v případě dotazu uživatele.

Na provedení výběru dle podmínek zadaných přímo na záložce Dotazy je třeba stisknout tlačítko

images/BLESK.BMP. Provede se SQL dotaz a do kontrolních součtů se nasčítají hodnoty z výběru.

Pokud jsou vyfiltrována nějaká data a je třeba tento výběr zrušit, lze použít [#49,MouseFilter] a jeho volbu Zrušit filtr nebo stisknout tlačítko

images/SHOWALL.BMP a zobrazí se všechny záznamy. Při zobrazení všech dat se do kontrolních součtů nenasčítávají žádné hodnoty.

Pokud je nastaveno několik podmínek a je potřeba všechny tyto podmínky zrušit, lze toho docílit stisknutím tlačítka

images/DELFILTR.BMP.

Zobrazení celého dokladu LA43 dle aktuálního záznamu lze pomocí tlačítka

images/RUNLA43.BMP

Ve spodní části obrazovky jsou kontrolní součty. Do součtových polí se nasčítají hodnoty pouze z vybraných záznamů.

images/KontrolSoucty43.bmp

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty