Výkaz skladů - nastavení

Slouží pro nastavení výpočtů a zařazování nových sestav o stavu zásob na skladu

Spuštění: Tiskové výstupy => Výkazy skladů => Záložka Nastavení

Zde je možné jednotlivé výpočty upravit dle aktuálních požadavků uživatele, vytvářet výpočty nový nebo staré výpočty odstranit.

K výpočtům lze zařazovat různé sestavy a dále je upravovat.

Každý výpočet by měl obsahovat nastavení výpočtu a alespoň jednu sestavu (výpočet může obsahovat několik sestav).

Vytvoření nového výpočtu:

* Kurzor přesuneme do sloupce Název výpočtu

* Vytvoříme nový prázdný záznam

* Zapíšeme název výpočtu

* Zapíšeme kód lokality nebo vybereme lokalitu z číselníku lokalit. Zkratka a název lokality se doplní automaticky podle číselníku lokalit.

* Pokud se tento výpočet bude promítat do měsíční skladové uzávěrky a není již nastaven, je třeba zaškrtnout (dvojitým kliknutím myši) položku Uzávěrka. Všechny výpočty, které se zahrnují do uzávěrky, jsou zobrazeny červeně.

* Uložte záznam.

* Přemístěte kurzor do spodní tabulky do sloupce Typ dokl.

Nastavení výpočtu:

* Zde lze nastavit jakým způsobem se budou promítat natypované doklady na sklad.

Nastavení probíhá tak, že:

a) Vytvoříme nový záznam

b) Zapíšeme Typ dokl. (LA41, LA43, LA45 - jiné doklady nemají na sklad vliv)

c) Zapíšeme kód druhu pohybu

d) Zvolíme zda se množství přičte (zapíšeme +) nebo odečte (zapíšeme -)

* Toto opakujeme, až postihneme všechny typy dokladů a odpovídající druhy pohybů, které se promítají do skladu

Zařazení nové sestavy:

* Každý výpočet může obsahovat několik sestav.

* Umístíme kurzor do tabulky vlevo nahoře do sloupce Název výpočtu.

* Pomocí kurzorových kláves se nastavíme na výpočet, ke kterému chceme přidat (nebo upravit) tiskovou sestavu.

Stisknutím tlačítka Katalog

images/btnKatalog.bmp se zobrazí katalog sestavKatalog_sestav, pomocí kterého lze do nabídky zařadit novou sestavu.

Úprava sestavy:

* Zvolíme záložku Nastavení

* Vybereme výpočet

* Vybereme sestavu, kterou chceme upravit

* Stiskneme tlačítko Úprava

images/sbEditSes.bmp.

Zobrazí se editor sestav, v němž lze sestavu upravovat a provedené úpravy uložit

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty