Zjednodušené daňové doklady

Slouží pro prodej dříví za hotové

Spuštění: Odbyt => Vydané doklady => Zjednodušený daňový doklad

Doklady lze vytvářet samostatněJaknatypovatfakturu nebo automatickyFakturazLA43 z dodacích listů. Program doklady automaticky čísluje podle nastavené číselné řady. Vygenerované číslo dokladu lze změnit. V případě smazání dokladu se program pokusí vyhledat, zda číslo dokladu nebylo poznamenáno u dodacího listuLA43 a pokud ano, tak ve hlavičce odpovídajícího dodacího listu číslo dokladu vymaže a číselnou řadu sníží o jedna.

Údaje o dodavateli lze zadat v [#55,nastavení programu] na záložce Uživatel.

Program umožňuje využít adresář firem, ve kterém jsou uvedeny všechny identifikační údaje o odběrateli a příjemci.

Datum vystavení se nastaví na aktuální datum a datum zdanitelného plnění se nastaví dle datumu splatnosti.

Datum splatnosti se nastaví dle datumu vystavení.

Při pořizování řádků dokladu je možné využít číselník zboží.

Všechny [#57,číselníky] je možné v průběhu pořizování dokladu doplňovat a opravovat.

Pole účet MD, výkon a středisko mají přednastavené hodnoty v nastavení programu. Při typování dokladu lze tyto hodnoty přepsat.

Doklad lze vytisknout v několika variantách:

* Detailní dolad

* Součtový doklad

* Součtový doklad + dodací list

Volba Mezisoučty za ZS umožní na všech těchto sestavách vytisknout mezisoučty za [#99,zúčtovací skupiny]

dle nastavení z [#103,číselníku zboží].

Funkční klávesy

* F5, tlačítko s třemi tečkami - výběr z číselníku

Pokud je uživatel neplátce DPH je třeba toto nastavit v [#55,nastavení programu]. Pro neplátce se tiskne jiný doklad než pro plátce DPH.

V případě, že se fakturuje několik dodacích listů jednou fakturou, může dojít k tomu, že stejné zboží (sortiment) za stejnou cenu je na faktuře uvedeno více řádky. Pokud bude tištěna detailní faktura, budou řádky vytištěny tak, jak jsou zadány. V případě vytisknutí souhrnné faktury se stejné zboží za stejnou cenu zobrazí do jednoho řádku a množství bude nasoučtováno.

Přehledové sestavy lze tisknout z formuláře Fakturace-hlavičky

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty