Způsoby provedení

Slouží pro vytvoření nebo opravy způsobů provedení.

Volba Číselníky => Způsoby provedení.

Způsob provedení se dále využívá v nastavení vazeb dokladů LA na účetnictví.

Způsoby provedení se rozlišují podle toho, na kterém dokladu se použijí a dále podle druhu pohybu, ketrý byl na dokladu LA vykázán. Na každém typu dokladu LA má způsob provedení o stejném čísle jiný význam. Proto je nutné do kolonky Typ dokl. vždy zaspat typ dokladu LA, na kterém se bude zadaný způsob provedení vykazovat. Dále je potřeba způsoby provedení rozčlenit dle druhů pohybů.

V případě že dojde ke změnám ve způsobech provedení oproti standardnímu nastavení, musí se tyto změny zadat i v nastavení vazeb dokladů LA na účetnictví.

Způsoby proveení se nemusí využívat, tedy ani typovat a nastavovat. Záleží pouze na uživateli.

Při zobrazení tohoto číselníku přímo z dokladu LA, se zobrazí jen ty způsoby provedení, které odpovídají dokladu LA a aktuálnímu druhu pohybu. Např. pokud jsem právě na dokladu LA41 a zobrazím si pomocí klávesy F5 seznam způsobů provedení, zobrazí se je ty způsoby provedení, ketré mají v kolonce typ dokladu zapsáno LA41 a pokud je zároveň na dokladu LA41 zapsán druh pohybu 1, zobrazí se pouze Způsoby provedení s druhem pohybu 1.

Vítejte | Horní nabídka | Nápověda | Databázový navigátor | Nastavení programu | První spuštění | Příprava dat | Seznam funkčních kláves | Vyhledání záznamu | Výroba 3000 - nápověda | Lesní a hospodářská evidence Výroba 3000 | Nástroje | Export faktur | Generovnání počátečních stavů holin z LHP | Prohlížení výstupních souborů psc | Servisní akce | Formulář pro evidenci odpracované doby | Měsíční skladové uzávěrky | Nastavení uzávěrky lesní evidence | Roční uzávěrky bilance holin | Vazby dokladů na účetnictví | Výroba | Chybovník | Evidence odpracované doby | Jak natypovat doklad | Jak vytvořit fakturu z LA43 | L10 - číselník dlouhého a rovnaného dříví | LA41 - Výrobně mzdový lístek | LA43 - odvozní lístek | LA44 - výkupní lístek | LA45 - výrobní hmotový lístek | LA46 - soupiska ostatních mezd a náhrad | Mouse filter | Nastavení filtru | Nastavení počátečních stavů skladu | Pohyb po sestavě | Popis okna | Velký filtr | Vyhledávání v dokladech LA41 | Vyhledávání v dokladech LA43 | Vyhledávání v dokladech LA45 | Lhp | Hospodářská kniha | Mapa | Seznam LHC | Porosty mimo plán | Odbyt | Bilance plnění dodávek | Cache-flow | Ceník pěstebních prací | Ceník těžebních prací | Vydané faktury | Vydané faktury / zjednodušené daňové doklady - seznam | Jak natypovat fakturu | Výsledná sestava - nápočty pěstebních prací | Zjednodušené daňové doklady | Tiskové výstupy | Bilance holin | Bilance holin - nastavení | Katalog sestav | Nastavení počátečních stavů bilance holin | Obecný tiskový modul | Správa katalogu sestav | Tiskové výstupy | Těžební/pěstební činnost | Těžební/pěstební činnost - nastavení | Výkaz skladů | Výkaz skladů - nastavení | Číselníky - výroba | Adresář firem | Adresář zaměstnanců | Druh těžby, zalesnění, ... | Druhy odměn | Druhy pohybů | Dřeviny | Číselník organizačních úrovní | Kategorie | Kubírovací tabulky | Lokality | Měrné jednotky | Prostředky | Sazby za cestné | Sklady | Sortiment | Třídy | Výkony | Výrobky | Způsoby provedení | Účel akce | Číselníky - účto | Bankovní účty a pokladny | Cena zboží na lokalitě | Kontrola typování | Kódy DPH | Nastavení číselníků | Předkontace | Texty k fakturaci | Zakázky | Zúčtovací skupiny | Činnosti | Číselné řady | Číselník zboží a služeb | Účtová osnova | Uzávěrky a výpočty | Export a import dat | Export do mezd a účetnictví | Výsledná sestava - výkup dříví od LČR | Systém | FTP Server IterSoft | IterSoft na webu | Kontakty